Jag arbetar främst med röstproblem och med afasi samt därtill angränsande problem som t ex stressproblematik, krisbearbetning och närståendestöd.

Röst: Se ”Gör din röst hörd!”

Afasi

Afasi är en språklig skada efter en förvärvad hjärnskada t ex stroke. Den språkliga skadan tar sig olika uttryck beroende på skadans omfattning och var i hjärnan den sitter. Den kan drabba alla språkliga funktioner: svårigheter med att förstå talat språk, att tala, att läsa och att skriva. Att få en språklig skada och att inte kunna kommunicera som man tidigare gjort är en traumatisk upplevelse. Behovet av samtal och bearbetning är stort.

Insatser

Insatserna är individanpassade utifrån patientens svårigheter och behov. Ofta har patienten behov av att samtala och bearbeta det han eller hon varit med om. Jag arbetar då det är lämpligt utifrån en egen metod: ”Språklig träning på samtalets grund”, som innebär att via konversation träna språket på olika sätt parallellt med samtal för bearbetning av vad som hänt. Insatserna är långvariga men kan ske i kortare eller längre perioder. De är oftast individuella men kan också ske i grupp. Jag rekommenderar ofta Afasiföreningen och Vuxenskolans studiecirklar i Stockholm för ytterligare stimulans och träning. Ibland behövs kommunikationshjälpmedel och jag samarbetar då med mottagningar som är specialiserade på det. Närstående till afasipatienter, och till andra patienter med neurologiska röst-tal- och språkproblem är en bortglömd grupp. De har ofta stort behov av att samtala om de kommunikationsproblem som uppstår när en partner t ex får afasi. Förutom information om afasi, är därför stödsamtal för närstående möjligt hos mig under kortare eller längre tid p.g.a. min dubbelkompetens som logoped/psykoterapeut.

Jag erbjuder:

– Behandling av språk- och talproblem p.g.a. förvärvad hjärnskada
– Språklig träning på samtalets grund
– Stödsamtal och krisbearbetning
– Närståendestöd
– Information om kommunikation till vårdpersonal