Om mig

Jag tog vägen till logopedexamen i Stockholm via en lärarexamen. Som logoped har jag specialiserat mig inom det logopediska området Röst, som innebär behandling av röststörningar. Men det kan också innebära att guida en person i personlig utveckling genom förståelse och utveckling av den egna rösten.

Mitt stora intresse för språkfunktionen har gjort att jag också arbetar en del med afasi och andra neurologiska språkstörningar.

Jag har i många år arbetat som privatpraktiserande logoped i Stockholms Läns Landsting.

För mig är mötet med patienten/eleven/den närstående centralt i min yrkesvardag. Bemötandet är av allra största vikt och det intresserar mig mycket.

Det är en anledning till att jag har vidareutbildat mig till leg psykoterapeut; psykodynamiskt utbildad på psykoanalytisk grund. Mitt ledord i yrkeslivet är helhetssyn. Därför har jag valt att låta mig inspireras av Feldenkraismetoden vars devis är Awareness Through Movement. Jag tar själv regelbundet Feldenkraislektioner sedan många år tillbaka och har deltagit i många metodkurser.

Jag är också sångerska med flera år i Radiokören, EEKK och Bachkören. Parallellt med körsång har jag varit flitigt anlitad som solist bl. a med egna konserter. De sångliga erfarenheterna är till stor nytta i arbetet med sångares talröster.

I mötet med Mindfulness fann jag några värdefulla verktyg för min verksamhet och jag är utbildad Mindfulnessinstruktör av Andries J Kroese.

Jag har arbetat på Kungliga Dramatiska Teatern som Röstpedagog, vilket bl. a inneburit arbete med röst, tal och text inom teatern. Arbetet på teatern har också medfört uppdrag inom film; filmskådespelare som behöver hjälp med talet på olika sätt – jag har beskrivits som dialektcoach!

Jag arbetar också med olika handledningsuppdrag.